Delhi Shahi Nehari & Curry Phulki

Rs.1,498.00 Rs.1,425.00 SAVE 5%

Bundle Includes: 1. DELHI SHAHI NEHARI 275 GMS SERVES 1-2 PERSONS 2. CURRY PHULKI 300 GMS SERVES 1-2 PERSONS  

Description

Bundle Includes:

1. DELHI SHAHI NEHARI 275 GMS SERVES 1-2 PERSONS
2. CURRY PHULKI 300 GMS SERVES 1-2 PERSONS